Los Vengadores y la Hija de los Dioses. Tercera Temporada

Cap. 174 "Minería, nuevos negociaos e impuestos."

 

(JUNIO 26, 2017, NUEVA ASGARD, NORUEGA.)

(Ahmanet)

 

            Tras unos minutos de espera, sale de la oficina del rey diciéndome.

-Hans Majestet vil motta det (Su majestad la recibirá).- y abre la puerta para dejarme pasar.

-God morgen Ahmanet, hun ser veldig vakker ut i dag, hva skjedde med å få henne til å komme så snart? (Buenos días Ahmanet, se ve muy bella hoy, que ha pasado para hacerla venir tan pronto?)- pregunto el rey

-Majestad, som jeg fortalte deg, du gir tilflugtssted i din nasjon, til overlevende i Asgard, og i dag har en annen gruppe kommet, noen er spesielle fordi deres utseende og evner er forskjellige (Majestad, como le dije, está usted dando refugio en su Nación, a los sobrevivientes de Asgard, y hoy ha llegado otro grupo, algunos son especiales, pues su apariencia y habilidades son diferentes)

-Den har flere innbyggere kommet til New Asgard, og er det fortsatt mer å komme eller er de alle? (entonces han llegado más habitantes a Nueva Asgard, y faltan más por llegar o son todos?)

-Majestad, en annen gruppe som reiser med Kronprins Thor, kommer om noen måneder, når de kommer, kommer det ikke lenger, og blant alle vil de gjenkjenne Thor som deres konge, og jeg vil slutte å være ansvarlig for New Asgard. (Majestad, otro grupo que viaja con el príncipe heredero Thor, llegara en unos meses, una vez que lleguen no habrá más, y entre todos reconocerán a Thor como su rey, y yo dejare de estar al frente de Nueva Asgard.)

-Jeg forstår og hva trenger du? (entiendo y que necesitas?)

-Lord, vi trenger mer land, fordi citadellet vil vokse, hvis du vil at jeg kan kjøpe dem og gjøre Nueva Asgard til en privat eiendom, betale skatt som sådan. (señor, necesitamos más terrenos, pues la ciudadela crecerá, si desea puedo comprarlos y hacer de Nueva Asgard una Propiedad privada, pagando los impuestos como tal.)

-NO, det er ikke nødvendig, folkene kan forlenge det de trenger, det området har vært ubebodd i århundrer, og de burde bare betale skatt som enhver annen borger, jeg antar at de vil sette bedrifter og bedrifter slik at det er jobber og de kan leve komfortabelt, egentlig? (NO, eso no es necesario, el pueblo puede extenderse lo que necesiten, esa área ha estado deshabitada por siglos, y solo deben pagar los impuestos como cualquier otro ciudadano, supongo que pondrán comercios y negocios para que haya trabajos y puedan vivir cómodamente, verdad?)

-Det er majestet, har steget workshops, smeder og både gårder og frukthager gi produkter for å handle blant innbyggerne i New Asgard og de nærliggende landsbyene som jeg forsto den nærmeste er ikke mindre enn fem timer. (Así es majestad, se han levantado talleres, herrerías y tanto las granjas como las huertas darán productos para comerciar, entre los habitantes de Nueva Asgard y con los pueblos cercanos que tengo entendido el más cercano está a no menos de cinco horas.)

- Vel, det er bra, det er slik de vil flytte økonomien deres, jeg tenkte at som en ny grunnstad vil tilgi 50 prosent av skattene for å hjelpe dem litt mer, siden de ikke spør kronen for noen form for hjelp og alt du gjør på bekostning av deg.  (bien eso es bueno, así moverán su economía, estaba pensando en que como serán una ciudad de nueva fundación condonar el cincuenta por ciento de los impuestos para ayudarlos un poco más, ya que no están pidiendo a la corona ningún tipo de ayuda y todo lo están haciendo ustedes a su costa.)

-Mange tusen takk, vi setter pris på det. (muchas gracias majestad, se lo agradecemos.)

-Noe annet du trenger?  (Algo más que necesites?)

-Vel, Majestet, vi skal utføre en folketelling for tildeling av identifikasjonsdokumenter fra borgere i Nueva Asgard som nordmenn. Fortegnelsen over de døde og nyfødte vil også bli holdt, Majestet (bueno majestad, vamos a realizar un censo para el otorgamiento de los documentos de identificación de los ciudadanos de Nueva Asgard como noruegos. También se llevara el registro de los muertos y los recién nacidos, majestad)

-Vel, det er greit, jeg vil få nasjonalitetsdokumenter utstedt til alle, samt ID-er, de skal åpne et statsregister, for fødsels- og dødsdokumenter (bien eso está muy bien, , hare que les expidan los documentos de nacionalidad a todos, así como identificaciones, deben abrir una oficina de registro de ciudadanos, para las documentos de nacimiento y de defunción)Osiris Zamora Garza

#3734 en Fanfic
#11879 en Otros
#1732 en Aventura

En el texto hay: vengadores, poder, amor

Editado: 28.12.2019

Añadir a la biblioteca


Reportar