Зустріч

Автор: Анатолій Хільченко / Додано: 25.03.21, 13:12:18

Завершене написання книги "Зустріч". Вона містить оповіді про пошук смислів. Їх об'єднує бажання констатувати особистісну невичерпність, визнати таїну людини, яка навіть у своєму площинному побутуванні має певну невимовно-незбагненну для іншостей царину станів, переживань, світоглядних устремлінь.
Книга «Зустріч» — це натяк на вимір трансцендентності-невідмирності сприйняття існування особистісного, коли є змога мінливого слова, мінливої думки, мінливих станів сприйняття світу й себе у контексті часопросторового осягнення існування таїни людини, її ґенези, її протиріч, внутрішнього драматизму перебування у світі, кисть Творця якого ще не здійснила остаточний мазок, хоч наче десь у майбутті вже звершилася повнота історії як особистості, так і всього Всесвіту. Тобто, мова йде також про зустріч із Непізнаваним...
Ми — лише дорослі діти, які намагаються збагнути світовий замисел Небесного Отця. У збірці текстів мініатюр «Зустріч» доводиться постійно балансувати між описом узвичаєно-буденного і того, що осягається лише умоглядно та споглядально. 
З усвідомленням факту спекулятивності відповідної царини знання про специфіку сприйняття людиною буттєвості, розуміючи, що не можливо вивести сталих формул, чи змусити категорії, означені у тексті, мовити остаточно доречно, думаю, варто зазначити щодо прикладного характеру тематики збірки, яка має на меті провести читача шляхом, частинно, навіть понятійного нігілізму-скасування значимості пізнавально-теоретичного дискурсу. Але цей описовий засіб має свою мету, а саме — прагнення злетіти в умосяжній спробі до причин проблематики сприйняття людиною «непізнаваного» в якості певного вектору, напрямку, прагнення збагнути велич задуму щодо особистості з позицій первинного творчого акту. 
«Зустріч» — це не тільки пошуки смислів актуальності буттєвої особистісної сопричасності, це не лише натяк на сенси питань тривання людини, розгортання її потенціалу, але і спомин гіркості полишення нашими прабатьками Едему. Також це намагання зануритися у таїну сприйняття людиною, в її суспільній взаємозалежності, свого існування, а ще, з поміж всього іншого, бажання осягнути значимість присутності Творця поряд зі своїм творінням. Як саме має вершитися особистісна ґенеза-становлення світогляду людини в контексті її сопричасності Божественному Одкровенню? Воно мовить у натяках та інтуїціях, моментах прозріння сенсів випробувань і перемог, а також гірких капітуляцій. Також є багато чого іншого, що має бути осмисленим з позицій здатності особистості до подолання грані узвичаєного сприйняття фактично-наявного, в перевершенні його ракурсом містичного осягнення власного сенсотривання. Це багатогранне явище також є предметом описової тематики збірки. 
Джерельна невичерпність ґрунтовних погодження та заперечення тверджень, на яких покояться переконання людини є важливою запорукою недовершеного намагання особистістю сягнути глибин самоусвідомлення і відношення до інших, до світу з позицій критеріїв, які скасовують ярлики і штампи, упереджені констатації... 
Текст місцями видається доволі складним для його раціонального декодування-сприйняття. Одначе, з огляду на означену пізнавальну проблематику, цей факт є доречно-обумовленим.
Отож, бажаючих поринути у світ умоглядної феєрії здогадів, припущень та інтуїтивних констатацій многомірних значимостей і явищ, у тім числі людської свідомісної здатності до осягнення відповідних процесів, запрошую до прочитання книги «Зустріч».
 

0 коментарів

Авторизуйтесь, щоб додавати коментарі

Увійти
Books language: