◌ ೄ ࿔ ? ࿔ ◌ ೄ ༄ 

 

 

 

- ̗̀˖ She / Capricorn ❛21❜ / 2001 

 

 

❴族❵#⃞ ⚠ ✆ ˖ ⁺ ﹫

┊͙stan BTS┊͙

 

 

 

 

◞ . ‧₊◜·°˖˚♡!! ✧ ?

 

Omegaverse/ Fantasía/ Comedia romántica/ Bl - Boys Love 

 

 

 

 

Taekook / Yoonmin (❌)

                              

 

 

 

xYoutube:

https://m.youtube.com/channel/UC7_CG8lzD7TiVa3urS5ijRw

Park Seo Yeon (Covers - Kpop)

 

 

xInstagram:

 

@adora_kookie

 

 

 

×TikTok:

 

°estefaniaariasv

°estefania_music

°stefaniee.of

 

    

                                                           

                 

↺ ࿐ ິ☁️️ᝢ ⃟⃔
Uso de Cookies
Con el fin de proporcionar una mejor experiencia de usuario, recopilamos y utilizamos cookies. Si continúa navegando por nuestro sitio web, acepta la recopilación y el uso de cookies.